Што мы робім зараз

Что мы делаем сейчас


Дарагія сябры!


Апошім часам ад нас не было ніякіх навінаў. За гэта выбачаемся, але разам з тым хочам падзяліцца з вамі вынікам працы апошняга, самага напружанага пэрыяду.


Кажам шчыра: было вельмі цяжка. Лёс - рэч непрадказальная, але мы спадзяёмся, што ўдача на нашым баку. На баку Праўды і Закона.


Дык вось. Чытайце ўважліва.


У бліжэйшы час мы падаем усе неабходныя дакумэнты на рэгістрацыю БЧБ-сьцяга як нацыянальнага/гістарычнага сымбаля! Так, нарэшце мы прыйшлі да гэтага адказнага моманту.


Часта нас не разумелі, многія проста назіралі: а што будзе далей? Але былі і тыя, хто таксама як і мы марылі аб тым, каб наша агульная мэта зрабілася рэчаіснасьцю.


І вось цяпер трэба не ўпусьціць гэты ўнікальны шанец!


Таму зараз мы чакаем ініцыятыўных неабыякавых людзей, якія падтрымліваюць ідэю і якія б змаглі зрабіць наступныя простыя, але неабходныя крокі:

- раздрукаваць заяву (узор тут);

- падпісаць заяву;

- даслаць ліст з подпісамі на абанэнцкую скрыню

225320, г. Барановичи, а/я 40 LexUp


Усім падабаюцца вялікія лічбы. Таму калі лістоў з подпісамі будзе шмат, гэта таксама паўплывае на станоўчы вынік. Дзясятак лістоў мала што зробяць.


Таму, сябры, калі ласка, апошнім намаганьнем зробім усё, што залежыць ад кожнага, і крышачку больш;)


Подпісы зьбіраем да 25 верасьня ўключна!


Калі ёсць пытанні, тады пішыце нам у бот

https://t.me/FeedbackLexUP_bot


Калі жадаеце нам дапамагчы, то ў гэтым разе Вам сюды

Дорогие друзья!


В последнее время от нас небыло новостей. Мы приносим свои извинения, но вместе с тем хотим поделиться с вами результатами работы последнего, самого напряженного периода.


Если честно: было очень сложно. Судьба - вещь непредсказуемая, но мы надеемся, что удача на нашей стороне. На стороне Правды и Закона.


Итак. Читайте внимательно.


В ближайшее время мы предоставим все необходимые документы для регистрации БЧБ-флага как национального/ исторического символа! Да, мы наконец-то пришли к этому решающему моменту.


Часто нас не понимали, многие просто смотрели: что будет дальше? Но были и те, кто, как и мы, мечтали воплотить в жизнь нашу общую цель.


И теперь мы не должны упустить этот уникальный шанс!


Итак, теперь ждем инициативных неравнодушных людей, которые поддерживают идею и которые смогут предпринять следующие простые, но необходимые шаги:


- распечатать заявление (образец здесь);

- подписать заявление;

- отправить письмо с подписями в абонентский ящик

225320, г. Барановичи, а / а 40 LexUp


Всем нравятся большие числа. Поэтому, если писем с подписями будет много, это тоже повлияет на положительном результате. Десяток писем мало что сделают.


Поэтому друзья, пожалуйста, последним усилием сделаем все, что от каждого зависит, и еще чуть больше.


Собираем подписи до 25 сентября включительно!Если есть вопрос, то пишите нам в бот

https://t.me/FeedbackLexUP_bot


Если хотите нам помочь, то в этом случае Вам сюда

Заявление на регистрацию_180921.docx