Як нам дапамагчы

Как нам помочь


Падтрымаць можна так:


Папоўніць баланс

+375336723932 мтс


Іншыя спосабы:


Яндекс.Грошы: 4100115807957855


Мижнародныя и рэспубликанския перавод у систэме WebMoney


У USD: Z176242028000


У Euro: E410584282313


У беларускіх рублях: гаманец B621635773948


Шлях у АРІП-электронныя грошы-Webmoney-папощниць гаманец - B621635773948.


Перавод на беларускую карту без камісіі:


Аплаціць у сістэме АРІП-банкаўскія, фінансавыя паслугі - Банкі, НКФА-Приорбанк-папаўненне аплатнай карткі-увесці нумар рахунка: 5050062022996


Калі ёсць іншыя ідэі - пішыце нам у бот

https://t.me/FeedbackLexUP_bot
Падтрымаць можна так:


Пополнить баланс

+375336723932 мтс


Другие способы:


Яндекс.Деньги: 4100115807957855


Международные и республиканские переводы в системе WebMoney


В USD: Z176242028000


В Euro: E410584282313


В белорусских рублях: кошелек B621635773948


Путь в ЕРИП-электронные деньги-Webmoney-пополнить кошелек - B621635773948.


Перевод на белорусскую карту без комиссии:


Оплатить в системе ЕРИП-банковские, финансовые услуги - Банки, НКФО-Приорбанк-пополнение платежной карточки-ввести номер счета: 5050062022996

Если есть другие идеи - пишите нам в бот

https://t.me/FeedbackLexUP_bot